COMUNICAT DE PRESĂ – Răspuns la articolele publicate începând cu data de 09 iunie 2022

auto transilvania
auto transilvania

În urma publicării unor articole ce conțin numele clientului pe care îl reprezint, respectiv Onilă Corneliu, episcop retras al Hușilor, începând cu data de 9 iunie 2022, vă adresez următoarele:

            Articolele în discuție conțin, printre altele, următoarele formulări: “am convins un polițist (…) să relateze public ce s-a întâmplat”, “știe, deci, totul din interior” (anexa 1), “până ca fostul polițist judiciar (nume prenume) să relateze pentru (numelepublicației)împrejurările exacte ale…” (anexa 2). Acestea sunt câteva exemple de formulări, din articolele în discuție, preluate ulterior de mass media, asupra cărora doresc să atrag atenția opiniei publice.

            Deși înțelegem dorința de senzațional și posibilele beneficii obținute ca urmare a publicării acestor materiale, consider că este responsabilitatea mea, în calitate de avocat, să subliniez că aceste formulări acreditează mai multe idei periculoase, printre care aceea că împrejurările exacte pot fi stabilite prin relatarea unei singure persoane, așa cum rezultă din formularea: “știe, deci, totul din interior”.

            În prezent, procesul se află în faza instanței de fond. Adresăm invitația, tuturor celor interesați, de a respecta mecanismul justiției și de a nu alimenta idei periculoase și false pentru întreaga societate. Credem cu tărie că numai în cadrul justiției se pot stabili împrejurările exacte, pe baza probelor, sub garanția legilor în vigoare.

Cu deosebit respect,

Avocat A. Boghiu

You may also like...